Chcę zostać partnerem KSJ

Już czwarty raz, kiedy organizujemy Kampinosie Spotkania Jeździeckie - imprezy sportowo edukacyjnej o charakterze pikniku na terenie gmin Stare Babice, Leszno oraz Płońsk. W organizację imprezy do tej pory angażowały się lokalne władze, instytucje oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie tych gmin. Jest to idealna możliwość promocji dla tych firm. Organizatorem jest Stowarzyszenie Klub Sportów Konnych Stare Babice.

KSJ to zawody, które warto wesprzeć w każdy możliwy sposób. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dla sponsorów.

Idea

Zawody towarzyskie stwarzają zarówno młodym jak i dorosłym jeźdźcom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności jeździeckich. Dla wszystkich zawodników oraz ich rodzin takie spotkania to również emocje związane ze współzawodnictwem. Bardzo zależy nam, aby KSJ miały charakter pikniku rodzinnego, skierowanego do szerokiej publiczność. Współpraca z lokalnymi władzami i przedsiębiorstwami działającymi na terenie naszych gmin to gwarancja profesjonalnej organizacji oraz powodzenia przedsięwzięcia. Daje to możliwość na wpisanie zawodów KSJ w stały harmonogram imprez odbywających się w powiecie warszawskim zachodnim, a od tego roku również w kalendarz Warszawsko- Mazowieckiego Związku Jeździeckiego.

Cele

•    Stworzenie cyklicznej imprezy rodzinnej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego
•    Umożliwienie pierwszych startów młodym jeźdźcom
•    Promowanie jeździectwa
•    Zaproszenie dla okolicznych stajni do współpracy przy tego typu imprezach
•    Zaangażowanie lokalnych władz i przedsiębiorców w akcje dla społeczeństwa z terenu gmin Stare Babice i Izabelin

Opis imprezy

Kampinoskie Spotkania Jeździeckie to cykl zawodów dla jeźdźców amatorsko uprawiających jeździectwo, rozgrywany w czterech stajniach. W 2016 roku przewidziane są cztery edycje dwudniowe, gdzie pierwszego dnia rozgrywane będą zawody ujeżdżeniowe, zaś drugiego zawody skokowe. Podczas tych czterech eliminacji zawodnicy będą zdobywać punkty za zajmowane miejsca. Zdobywca największej ilości punktów we wszystkich edycjach wygrywa cały cykl zawodów. W każdej edycji, niezależnie od wyników w całym cyklu, będą wyłaniani zwycięzcy w poszczególnych konkursach.
Projekt jest innowacyjny. Impreza nie ma dla siebie konkurencji na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Kampinoskie Spotkania Jeździeckie dzięki licznym partnerom i sponsorom mają oprawę na poziomie przewidzianym dla zawodów sportowych, jednakże uczestnikami wydarzenia są amatorzy jeździectwa, co jest wyjątkiem pośród imprez tego typu.
Podczas poprzedniej edycji 2015:
•    Wzięło udział około 300 zawodników (głównie dzieci i młodzież) na około 200 koniach
•    Zostało rozdanych ponad 200 pakietów startowych podczas każdych eliminacji
•    Zostało rozegranych 44 konkursy w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody, gdzie mogliśmy podziwiać ponad 800 przejazdów
•    Zjawiło się ok. 300 osób publiczności podczas każdych eliminacji
•    Wspierało nas 15 partnerów m.in.: Wójt Gminy Stare Babice, Gmina Izabelin, Mamba, Shwarzmuller, ZwalczNudę.pl; Salon Jeździecki Equidea, Sklep Jeździecki Karina, Firma Horze, Hippica.com, Over Horse, Tobłysk, Advertis, Kampinosport, Pralnia Jeździecka na Zachodniej, Joanna, Gallop Koń i Jeździec, Czesio energy drink, Mama, Tata i Ty.
•    Informacje o imprezie pojawiły się w: Mazovia TV, Gazeta Babicka, Miesięcznik Gallop koń i jeździec, portal ZwalczNudę.pl
Terminy rozgrywania zawodów w 2016:
•    7-8 maja – stajnia Szkoła Sportów Konnych
•    11-12 czerwca – stajnia Sawanka
•    24-25 września – stajnia Zielonki
•    22-23 października – SKJ Poczernin (możliwość rozegrania zawodów na hali, przy niesprzyjającej październikowej pogodzie)

W 2016 roku, podczas IV edycji KSJ rozgrywane będą konkursy:

•    L i P w ujeżdżeniu,
•    LL, L oraz L1 w skokach przez przeszkody,
•    „Pierwszy krok” konkurs dla najmłodszych, w którym jeźdźcy z pomocą swoich instruktorów będą mieli do pokonania tor przeszkód. Zawodnicy będą musieli wykonać zadania takie jak: przeniesienie piłki siedząc na koniu, powieszenie gumowego kółka na stojaku i inne,
•    „Debiuty” – konkurs ujeżdżenia i skoków dla młodzieży i dorosłych, którzy opanowali podstawowe umiejętności jeździeckie rozgrywany w stępie i kłusie,
•    Próba Caprillego- jest to połączenie próby ujeżdżeniowej z elementami skoków, która przeprowadzona jest na czworoboku. Ocenia się wyszkolenie jeźdźca i konia w dwóch próbach podczas jednego przejazdu (nowy konkurs w rozgrywkach KSJ).

Wokół placu konkursowego będą przygotowane atrakcje dla publiczności:

•    „Klub młodego jeźdźca”- gry i zabawy edukacyjne o koniach i jeździectwie prowadzone przez wolontariuszy,
•    Przejażdżki bryczką oraz oprowadzanki na kucykach i koniach,
•    Dmuchane zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, trampolina (w zależności od możliwości finansowych),
•    Stoiska sponsorów oraz instytucji wspierających KSJ,
•    Przewidziane są pokazy jeździeckie – kaskaderskie, woltyżerskie, powożenia, konkurs instruktorski
•    Stoiska gastronomiczne
•    Stoiska z artykułami dla dzieci i inne
•    Stoiska sklepów jeździeckich

W IV edycji przewidujemy udział:

•    Ponad 300 par jeździeckich,
•    4000 osób publiczności,
•    Relacja z zawodów dotrze do ok. 20 000 czytelników gazet partnerskich oraz stron internetowych.
Promocja
Promocja zawodów będzie się odbywać poprzez :
•    Media partnerskie – artykuły, krótkie audycje informacyjne, banery reklamowe na portalach internetowych oraz banery na terenie zawodów
•    Strony internetowe patronów medialnych oraz stronie internetowej Warszawsko- Mazowieckiego Związku Jeździeckiego
•    Facebook organizatorów oraz patronów medialnych
•    Reklamę na plakatach – 500 szt. rozwieszonych na terenie gmin
•    Dystrybucję ulotek informacyjnych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego

Oferta dla sponsorów

Państwa Firma wspierając Kampinoskie Spotkania Jeździeckie może odegrać fundamentalną rolę w realizacji imprezy, która jako oddolna inicjatywa społeczna jest bardzo istotna w regionie. Proponujemy kilka poziomów współpracy:

Złoty Pakiet promocyjny realizowany podczas wszystkich edycji KSJ 2016 zawiera:

•    Tytuł Złotego Sponsora i współorganizatora KSJ, równorzędne Logo firmy w nazwie KSJ,
•    Umieszczenie logotypu i nazwy Państwa firmy o wielkości nie mniejszej niż logo KSJ w materiałach promocyjnych, reklamowych, informacjach prasowych, informacjach na stronach i profilach Facebook’a organizatorów,
•    Wymienienie nazwy Państwa firmy w spocie reklamowym,
•    Objęcie patronatu przez Państwa firmę nad wybranym konkursem ujeżdżenia i konkursem skoków podczas KSJ 2016 oraz rozgrywanie finałowych konkursów w ujeżdżeniu i skokach o puchar Państwa firmy,
•    Udział przedstawiciela firmy w dekoracji za pierwsze miejsca zawodników podczas głównych konkursów,
•    Stoisko promocyjne firmy w widocznym i dostępnym miejscu około głównego placu konkursowego,
•    Logo i nazwa na „Pakiecie startowym” dla zawodników (smycz, koszulka, pamiątkowe flot) oraz na pucharach i medalach za pierwsze 3 miejsca w każdym konkursie,
•    Umieszczenie dostarczonych przez Państwa ulotek, plakatów, banerów i innych materiałów reklamowych na miejscu rozgrywania zawodów i pakietach startowych dla zawodników,
•    Patronowanie konkursom dla dzieci i młodzieży,
•    Inne uzgodnione pomiędzy stronami formy promocji dla zaznaczenia obecności Państwa firmy na zawodach

Od głównego sponsora IV edycji KSJ 2016 oczekujemy wsparcia podczas organizacji poprzez:
•    Ufundowanie nagród finałowych w wybranych konkursach za całą edycję 2016 oraz nagród za poszczególne spotkania (miejsca I-III),
•    Wyposażenie finałowego pakietu startowego w gadżety firmowe (smycze, torebki itp.),
•    Ufundowanie nagrody dla najładniej ubranego zawodnika.

Srebrny Pakiet promocyjny realizowany podczas wszystkich edycji KSJ 2016:

•    Umieszczenie logotypów i nazwy Państwa firmy średniej wielkości w materiałach promocyjnych, reklamowych, informacjach prasowych, informacjach na stronach i profilach Facebook’a organizatorów,
•    Wymienienie nazwy Państwa firmy w spocie reklamowym,
•    Objęcie patronatu przez Państwa firmę nad konkursem ujeżdżenia lub konkursem skoków podczas KSJ 2016 oraz udział przedstawiciela firmy w dekoracji za pierwsze miejsca zawodników podczas tych konkursów,
•    Umieszczenie dostarczonych przez Państwa ulotek, plakatów, banerów i innych materiałów reklamowych na miejscu rozgrywania zawodów,
•    Możliwość rozmieszczenia stoiska promocyjnego na terenie zawodów,
•    Patronowanie konkursom dla dzieci i młodzieży,
•    Inne uzgodnione pomiędzy stronami formy promocji dla zaznaczenia obecności Państwa firmy na zawodach.

Od sponsora IV edycji KSJ 2016 oczekujemy:
•    Ufundowanie nagródy finałowej w wybranym konkursie za całą edycję 2016 oraz nagród za poszczególne spotkania (miejsca I-III),
•    Wyposażenie pakietu startowego dla zawodników konkursu objętego patronatem w gadżety firmowe (smycze, torebki itp.),
•    Ufundowanie nagrody w konkursie dla publiczności.

Brązowy Pakiet promocyjny realizowany podczas wszystkich edycji KSJ 2016:

•    Umieszczenie logotypów i nazwy Państwa firmy małej wielkości w materiałach promocyjnych, reklamowych, informacjach prasowych, informacjach na stronach i profilach Facebook’a organizatorów,
•    Wymienienie nazwy Państwa firmy w spocie reklamowym,
•    Objęcie patronatu przez Państwa firmę nad konkursem ujeżdżenia lub konkursem skoków podczas KSJ 2016 oraz udział przedstawiciela firmy w dekoracji za pierwsze miejsca zawodników podczas tych konkursów,
•    Umieszczenie dostarczonych przez Państwa ulotek, plakatów, banerów i innych materiałów reklamowych na miejscu rozgrywania zawodów,
•    Inne uzgodnione pomiędzy stronami formy promocji dla zaznaczenia obecności Państwa firmy na zawodach

Od patrona konkursu III edycji KSJ 2016 oczekujemy:
•    Objęcie patronatu nad konkursem — ufundowanie nagród za poszczególne spotkania (miejsca I-III),
•    Wyposażenie pakietu startowego dla zawodników konkursu objętego patronatem w gadżety firmowe (smycze, torebki itp.).

Standardowy Pakiet promocyjny – wkład rzeczowy lub finansowy w organizację zawodów (nagrody, sprzęt, usługi) realizowany podczas wszystkich edycji KSJ 2016:

•    Umieszczenie logotypów i nazwy Państwa firmy na dolnym pasku w materiałach promocyjnych, reklamowych, informacjach prasowych, informacjach na stronach i profilach Facebook’a organizatorów,
•    Umieszczenie dostarczonych przez Państwa ulotek, plakatów, banerów i innych materiałów reklamowych na miejscu rozgrywania zawodów,
•    Inne uzgodnione pomiędzy stronami formy promocji dla zaznaczenia obecności Państwa firmy na zawodach

Gdyby mieli Państwo dodatkowe propozycje dotyczące współpracy patronackiej, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.
Jesteśmy nastawieni na każdą formą współpracy na rzecz Kampinoskich Spotkań Jeździeckich.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt:

Monika Jaworska     telefon: 508 779 292,     e-mail: ksj.monika@gmail.com
Tomasz Olszewski      telefon: 695 985 126,     e-mail: tomek@horseworks.pl

Z poważaniem
team Kampinoskich Spotkań Jeździeckich

 

Kontakt:

koordynator KSJ 2016 – Tomasz Olszewski

e-mail: tomek@szkolasportowkonnych.pl
mobile: 695 985 126

zobacz także:

KSJ w mediach

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress