POTRZEBA KONTROLI – o roli zawodów w treningu sportowym – A.Gadaś

Stawianie sobie celów jest kluczem do samorozwoju. Stawianie celów przez trenera czy instruktora jest kluczem do rozwoju zawodnika. Są cele odległe jak i bliskie ale zawsze powinny być możliwe do zrealizowania lub osiągnięcia. Skąd jednak mamy wiedzieć, że cel postawiony przez trenera został osiągnięty? W realizacji poleceń treningowych o charakterze wymiernym takich jak skok, rzut czy pokonanie jakiegoś odcinka w wyznaczonym czasie jest proste do stwierdzenia. W sytuacjach gdzie zadaniem naszym jest poprawa techniki lub stylu nie jest to już takie proste. Niezbędna jest w tym przypadku pomoc kogoś doświadczonego. Mam tu na myśli trenerów i sędziów, bo to oni wiedza jak powinien technicznie wyglądać dany ruch lud dana technika.

Trening sportowy ale także i rekreacyjny jest procesem, który jest podzielony na ściśle określone etapy. Według encyklopedii słowo proces oznacza:

,, uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie. Nośnikiem każdego procesu jest zawsze w efekcie jakiś system fizyczny. Każdy kolejny stan/zmiana systemu spowodowana jest przez stan/zmianę poprzednią albo przez oddziaływanie zewnętrzne,,.

Szkolenie zawsze odbywać się będzie w kolejności

  • trening wszechstronny,
  • trening ukierunkowany,
  • trening specjalistyczny.

Celem podziału treningu na etapy jest stworzenie możliwości jak najefektywniejszego wykorzystania możliwości naszego organizmu a co za tym idzie osiągniecie jak najlepszego wyniku. Warto pamiętać, że przygotowanie zawodnika musi odbywać się na poziomie sprawnościowym, technicznym, taktycznym, psychicznym i teoretycznym.

Bardzo często zapominamy że w tej całej strukturze musi mieć miejsce kontrola. Kontrolą nazywamy wszelkiego rodzaju zawody, testy sprawnościowe i fizjologiczne ale także badania lekarskie nazywane nie bez powodu badaniami kontrolnymi. Kontrola daje nam możliwość sprawdzenia czy zawodnik szkoli się w prawidłowy sposób, czy prawidłowo realizowane są cele jakie postawiliśmy sobie wcześniej. Kontrola nie jest tylko i wyłącznie dla zawodnika. Jest ona także podstawowym narzędziem pracy trenera bo także on określa cele i sposoby ich realizacji poprzez trening.

Skoro jedną z cech treningu jest jego etapizacja to kontrola pod różną postacią powinna mieć miejsce na każdym jego etapie.

Zawody takie jak Kampinoskie Spotkania Jeździeckie sa znakomitą okazją do przeprowadzenia takiej kontroli. Charakter zawodów daje możliwości zawodnikom doświadczonym jak i początkującym. Ci ,,lepsi” mogą uczestniczyć i walczyć o punkty w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Można z racji na cykliczność zawodów zwiększać trudność konkursów z każda edycją. Młodzi zawodnicy mają możliwość pierwszego startu w życiu pod okiem wyrozumiałych sędziów a przepisy umożliwiają pomoc trenerów w czasie konkursu. Podczas każdej edycji rozgrywane są także konkursy dla zawodników,którzy potrafią już jeździć konno ale jeszcze nie na tyle,żeby wystartować w oficjalnych konkursach.

Zachęcam więc zawodników,i trenerów do startu w Kampinoskich Spotkaniach Jeździeckich i potraktowanie tej imprezy jako znakomitej okazji do kontroli wcześniej postawionych celów.

Andrzej Gadaś

admin

Leave Comment

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress