Propozycje IV spotkanie – SKJ Poczernin 24-25.10

do pobrania propozycje_IV_spotkanie_POCZERNIN_ 2015

PROPOZYCJE KAMPINOSKICH SPOTKAŃ JEŹDZIECKICH 2015

IV Spotkanie 24 – 25.10

SKJ Poczernin

 1. Organizator
  SKJ Poczernin
  Stowarzyszenie KLUB SPORTÓW KONNYCH STARE BABICE
 2. Miejsce  i termin zawodów: SKJ Poczernin
  Poczernin 43, Załuski k/Płońska
  (możliwy dojazd PKS-em lub „Płońskim Expressem” z dworca Warszawa Zachodnia),
  24.10.2015 sobota, godz. 9.00 ujeżdżenie
  25.10.2015 niedziela, godz. 9.00 skoki
 3. Zgłoszenia:
  Termin zgłoszeń: od czwartku 15.10 godz. 10:00 do czwartku 22.10.2015, godz. 20.00.
  Zgłoszenia przyjmowane przez biuro zawodów wg kolejności przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.ksj.waw.pl/formularz-zgłoszeniowy
  Biuro zawodów: Wioletta Milczarek 602249504, Aleksandra Kanarek 508074432W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczeniami w liczbie startujących, pary, które w poprzednich spotkaniach w danej klasie zajęły pierwsze pięć miejsc, zostaną automatycznie zgłoszone do analogicznych konkursów w kolejnych spotkaniach. Prosimy o POTWIERDZENIE mailowe udziału zgodnie z terminem zgłoszeńDokumenty obowiązujące do zgłoszenia:
  - Aktualne badania lekarskie zawodnika.
  - Paszport konia z aktualnymi szczepieniami.
  - W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
  - Ubezpieczenie NNW Jeźdźca lub karta zawodnika KSJ 2015
  - Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat przed rozpoczęciem konkursu w którym biorą udział.
 4. Opłaty:
  Wpisowe: sobota ujeżdżenie : wpisowe 70 zł, startowe 10 zł / od konkursu,
  niedziela skoki: wpisowe 70 zł, startowe 10 zł / od konkursu
  Opłata za wynajem boksu za całe zawody: 180 zł/ za jeden dzień 100 zł. Opłata na miejscu.
  W cenie jest podścielony boks. Siano oraz dodatkowa słoma we własnym zakresie.
  Można kupić siano na miejscu w cenie 10 zł/kostka, słoma 8 zł./kostka.
 5. Warunki techniczne:
  UJEŻDŻENIE
  Czworobok -podłoże piaszczyste 20x40m, 20x60m
  Rozprężalnia –podłoże piaszczyste
  SKOKI
  Plac konkursowy -podłoże piaszczyste 50x50m
  Rozprężalnia -podłoże piaszczyste
 6. Uczestnicy:wg regulaminu KSJ
 7. Komisja Sędziowska:   Ewa Porębska-Gomółka Lidia Chomentowska , Ewelina Ćwiklak-Muśnicka, Patrycja Modlińska, Magdalena Jarmuła,
  Gospodarz toru:  Eugeniusz Koczorski
 8. Program zawodów:
  Od godziny 9.00, godziny rozpoczęcia kolejnych konkursów uzależnione są od ilości zgłoszeń i opublikowane będą wraz ze wstępnymi listami startowymi w przeddzień zawodów na stronach: www.ksj.waw.pl , www.sawanka.pl, www.horseworks.pl/ksj

  24.10 sobota – ujeżdżenie
  Konkurs 1 – Debiuty – max 25 przejazdów – nowy program „Debiuty” do pobranie na stronie
  www.ksj.waw.pl
  Konkurs 2 – L4 , lub L5 – max 25 przejazdów ( czworobok 20x40m)
  Konkurs 3 – program L WKKW ( czworobok 20x40m)
  Konkurs 4 – P1 , lub P5 – max 25 przejazdów ( czworobok 20x60m)Ostatnie Spotkania w edycji 2015 pozwalają na wybór programu w danej klasie. Można
  zdecydować się na program obowiązkowy lub dowolny (kur). Ma to na celu dodanie rywalizacji
  atrakcyjności. Program dowolny pozwala na wyeksponowanie zalet, jak i ukrycie słabszych stron
  startującej pary poprzez dobranie odpowiedniej choreografii i muzyki podkreślającej ruchy
  konia. Pojawia się więc szansa na uzyskanie wyższej oceny punktowej. Wiąże się z koniecznością
  wcześniejszego przygotowania układu, co wymaga większego nakładu pracy i czasu. Czasami
  jednak zawodnicy nie mają takiej możliwości, stąd pozostawiona została opcja startu w
  programie obowiązkowym.25.10 niedziela – skoki
  Konkurs 5 – Drugi krok 40 cm – z trafieniem w normę czasu
  Konkurs 6 – Debiuty 50-60cm – z trafieniem w normę czasu
  Konkurs 7 – Mini LL – 60-70cm – dokładności z rozgrywką
  Konkurs 8 – LL 80 – 90cm – dokładności z rozgrywką
  Konkurs9 – L 100cm – dwufazowy ( I faza dokładności , II faza zwykła )
  Konkurs 10 – L1 105cm – dwufazowy ( I faza dokładności , II faza zwykła )Do klasyfikacji generalnej zaliczają się konkursy 2,4,5,6,8,10
  Zachęcamy zawodników do zgłoszeń do przejazdów szkoleniowych w dowolnie wybranej klasie. Przejazdy takie będą dopuszczane pod warunkiem, że w konkursach podstawowych nie będzie maksymalnej, dopuszczalnej ilości przejazdów. Zgłoszenie takie powinno nastąpić w terminie zgodnym propozycjami zawodów, ze wskazaniem wybranego konkursu. Przejazd będzie traktowany jako trening i jego wynik nie będzie zaliczany do klasyfikacji KSJ oraz oficjalnych wyników zawodów towarzyskich.
 9. Zawodnik który w poprzednich edycjach Kampinoskich Spotkań Jeździeckich brał udział w konkursie Debiuty, w roku 2015 nie może być w tym konkursie klasyfikowany.
 10. Wiek konia, rzędy, dzienna liczba startów konia i zawodnika zgodne z Regulaminem A-2014 oraz Przepisami Dyscypliny.
 11. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ oraz Regulaminem KSJ – zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w Regulaminie. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ.
 12. Wszystkie konkursy są konkursami towarzyskimi i rozgrywane są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy Zawodów Oficjalnych.
 13. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2014:Koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 5 pkt. 3),W tym samym konkursie, dwukrotny start konia -pod tym samym lub różnymi zawodnikami jest dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 5 pkt. 5)
  .
 14. Zgodnie z Regulaminem A PZJ 2014: Koń ma prawo startu w konkursach ujeżdżenia bez ograniczeń po osiągnięciu odpowiedniego wieku, zgodnego z tabelą nr 1 Dzienny limit startów dla konia (w różnych konkursach) wynosi dwa, bez ograniczeń ze względu na klasę konkursu.W ramach Kampinoskich Spotkań Jeździeckich dozwolony jest także dwukrotny start konia w tym samym konkursie.
 15. Zgodnie z Przepisami B PZJ, zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 20zł.
 16. Organizator przewiduje możliwość wynajęcia boksów, koszt: 70 zł/dzień , ilość boksów ograniczona. Organizator nie zapewnia paszy
 17. Nagrody:
  - Flots dla każdego zawodnika;
  - Puchary dla zwycięzców;
  - Nagrody rzeczowe dla min. pierwszych trzech miejsc
 18. Informacje ogólne:
  - Podczas zawodów będzie obecna karetka pogotowia
  - Lekarz weterynarii będzie dostępny w nagłych przypadkach
  - Dzieci do 13-go roku życia dodatkowo obowiązuje kamizelka ochronna na kręgosłup
 19. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
 20. Wstęp na teren zawodów jest bezpłatny.
 21. Catering bar na terenie zawodów.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów bez podania przyczyny. W przypadku małej ilości zgłoszeń zawody rozegrane zostaną systemem jednodniowym!
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyny w terminie do 24 h przed planowaną datą zawodów i zwrotu wpisowego zawodnikom w 100%.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania zawodów w uzgodnieniu z sędzią głównym w sytuacji, kiedy stan podłoża lub warunki atmosferyczne nie pozwalają bezpiecznie przeprowadzić zawodów. W takiej sytuacji organizator zwraca 50 % wpisowego .

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim Wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętnoœci dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

Pliki do pobrania
Mapa dojazdu

 

Tomasz Olszewski

Leave Comment

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress