Obowiązujący od 01.04.2018

1. Postanowienia ogólne:
- Kampinoskie Spotkanie Jeździeckie rozgrywane są zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ – w tym uchwała nr U/1507/20/Z/2017 z dnia 24.11.2017r.o zawodach towarzyskich oraz zapisami niniejszego Regulaminu.

2. Warunki uczestnictwa:
- minimalny wiek zawodnika – 9 lat
- w zawodach mogą wziąć udział wszystkie osoby, przy czym zawodnicy posiadający aktualną (w danej dyscyplinie) licencję III i wyżej mogą startować jedynie w konkursie L-bis skoki i P ujeżdżenie. Mogą oni również wystartować w niższych konkursach, natomiast nie będą klasyfikowani w konkursach pojedynczych (w rankingu indywidualnym) oraz w klasyfikacji końcowej KSJ – starty poza konkursem.
- zawodnicy startujący w klasie P ujeżdżenia muszą posiadać przynajmniej wstępną licencję WMZJ

3. Zasady rozgrywania i klasyfikacji:
- zawodnik w konkursie każdej z klas (nie przekraczając dozwolonej dziennie liczby startów konia: zgodnie z regulaminem skoków PZJ B 2017 – 3 starty w ciągu dnia – i ujeżdżenia PZJ A 2015 – 2 starty w ciągu dnia) może startować na dowolnej ilości koni. W konkursie liczy się pierwszy start na każdym z koni i najlepszy wynik zawodnika. Z przejazdu tego liczone są punkty bonifikacyjne z danego spotkania jeździeckiego w danej klasie. Drugi przejazd tego zawodnika na tym samym koniu jest przejazdem szkoleniowym (przejazd poza konkursem). Dozwolona liczba startów dla dzieci w wieku 9-11 lat wynosi 4, a w wieku 12-16 lat – wynosi 6;
- każdy konkurs odbywający się w cyklu Kampinoskie Spotkania Jeździeckie, traktowany jest indywidualnie, czyli na każdym spotkaniu, w każdym konkursie wyłoniony zostaje zwycięzca;
- konkurencje będą rozgrywane w cyklu czterech spotkań jeździeckich w ciągu roku kalendarzowego: I spotkanie – Szkoła Sportów Konnych – miejscowość Koczargi Nowe, II – Stajnia „ Bobrowy Staw” – miejscowość Sowia Wola , III – Szkoła Sportów Konnych – miejscowość Koczargi Nowe, IV – Szkoła Sportów Konnych – miejscowość Koczargi Nowe. Na ostatnim spotkaniu odbędzie się podliczenie punktów zdobytych na każdym spotkaniu jeździeckim i według rankingu końcowego zostanie wyłoniony zwycięzca całego cyklu;
- wynikiem końcowym w rankingu KSJ jest suma punktów zdobytych w danej klasie konkursu w całym cyklu spotkań. Przy równej ilości punktów w końcowej klasyfikacji KSJ , liczy się wynik konkursu z ostatniego spotkania. ;
Uwaga. Aby zawodnik mógł być sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej i odebrać nagrodę, musi wziąć udział w ostatnim spotkaniu w edycji 2018 i być obecny podczas dekoracji.
- zawodnik, który w poprzednich edycjach Kampinoskich Spotkań Jeździeckich brał udział w konkursie Debiuty, w roku 2018 nie może być w tym konkursie klasyfikowany. Na zawodniku spoczywa obowiązek zgłoszenia poprawnie na zawody.

4. Punktacja:
- punkty bonifikacyjne w każdym konkursie każdej klasy w trakcie KSJ przyznawane są zawodnikowi za:
Bezbłędny przejazd / Uj. min. 60% +5
Za zajęte miejsce:
1 miejsce +10
2 miejsce +9
3 miejsce +8
4 miejsce +7
5 miejsce +6
6 miejsce +5
7 miejsce +4
8 miejsce +3
9 miejsce +2
10 miejsce +1
W przypadku startu na więcej niż jednym koniu w danej klasie, do klasyfikacji końcowej KSJ będzie brany pod uwagę najlepszy przejazd zawodnika ( nie pary koń – jeździec).

5. Konkursy:

Ujeżdżenie
Program „Debiuty” – do pobrania na stronie internetowe ksj.waw.pl
L-1 – L-5 – zależnie od Propozycji każdego ze Spotkań
P-1 – P-5 – zależnie od Propozycji każdego ze Spotkań

Skoki
1. Pierwszy Krok – bramki, cavaletti, slalom
2. 40 – 50cm – Drugi Krok – z trafieniem w normę czasu
3. 50 – 60cm – „debiuty” – z trafieniem w normę czasu/ zwykły
4. 60 – 70 cm – „ Mini LL” – z trafieniem w normę czasu / zwykły / dokładności z rozgrywką / dwufazowy
5. 80 – 90cm – LL – zwykły/z trafieniem w normę czasu/ dwufazowy
3. 100 cm – L – jeden z konkursów zawartych w przepisach skoków przez przeszkody ob. Od 21.03.2014
4. 105 cm – L-bis – jeden z konkursów zawartych w przepisach skoków przez przeszkody ob. Od 21.03.2014
Konkursy rozgrywane wg Tabeli.
Dla kucy szeregi dostosowane.

Zachęcamy zawodników do zgłoszeń do przejazdów szkoleniowych w dowolnie wybranej klasie. Przejazdy takie będą dopuszczane pod warunkiem, że w konkursach podstawowych nie będzie maksymalnej , dopuszczalnej ilości przejazdów. Zgłoszenie takie powinno nastąpić w terminie zgodnym Propozycjami Zawodów, ze wskazaniem wybranego konkursu. Przejazd będzie traktowany jako trening i jego wynik nie będzie zaliczany do klasyfikacji KSJ oraz oficjalnych wyników zawodów towarzyskich. Wiek konia, rzędy, dzienna liczba startów konia i zawodnika – zgodne z Regulaminem A-2015 oraz Przepisami Dyscypliny.
Opłata za start zgodna z tabelą KSJ.

Ostatnie Spotkania w danym sezonie pozwalają na wybór programu w danej klasie. Można zdecydować się na program obowiązkowy lub dowolny (kur). Ma to na celu dodanie rywalizacji atrakcyjności. Program dowolny pozwala na wyeksponowanie zalet, jak i ukrycie słabszych stron startującej pary poprzez dobranie odpowiedniej choreografii i muzyki podkreślającej ruchy konia. Pojawia się więc szansa na uzyskanie wyższej oceny punktowej. Wiąże się jednak z koniecznością wcześniejszego przygotowania układu, co wymaga większego nakładu pracy i czasu. Czasami jednak zawodnicy nie mają takiej możliwości, stąd pozostawiona została opcja startu w programie obowiązkowym.

6. Media i patronat prasowy:
- Przystąpienie do rozgrywek KSJ jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie wizerunku i danych osobowych w galeriach, relacjach z zawodów i rankingach, które będą widniały na wyznaczonych stronach internetowych, prasie, itp.

Partnerzy medialni KSJ:
• Portal www.gminababice.pl
• Gazeta Babicka
• Miesięcznik „ Gallop koń & jeździec „

Strony internetowe:
• www.facebook.com/ksj.konie
• www.szkolasportowkonnych.

Kodeks postępowania z koniem:

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać zawsze na pierwszym miejscu
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.O nas
KSJ to sportowa, rodzinna, edukacyjna oraz cykliczna impreza łącząca towarzyskie zawody jeździeckie z piknikiem. KSJ mają przybliżyć i spopularyzować jazdę konną jako formę rekreacji ruchowej oraz stworzyć możliwość pierwszych startów w zawodach sportowych początkującym zawodnikom.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress